Copenhagen X Galleriet

Valby Skole Og Kulturcenter

Ombygning af fabriksbygninger til skole og kultur- og idrætscenter.

Som led i en omfattende byfornyelse af det gamle industrikvarter i det centrale Valby er nogle gamle bygninger fra Porcelænsfabrikken Norden blevet ombygget til henholdsvis skole og idræts- og kulturcenter. Bygningerne - Ovnhallen, Maskinhuset og Prøvehallen - er blevet forbundet ved hjælp af tilbygninger, så de tilsammen rummer et væld af faciliteter til lokalområdets forskelligartede brugergrupper.

Én af de bærende visioner har været at skabe et samspil mellem skole, kulturliv og nærmiljø, og en del af lokalerne især i Maskinhuset bruges i dagtimerne af skolen, mens de om eftermiddagen står til rådighed for alt fra sækkepibeorkestre til lokalforeninger og teatertrupper.

Lys og fleksibel skolebygning

Valby Skole har sin base i Ovnhallen. Udadtil er den gamle fabrikshals industrielle karakteristika bibeholdt, og derfor ligner Valby Skole på ingen måde den klassiske københavnske folkeskole i røde mursten. Indadtil er hullerne efter de gamle skorstene blevet udvidet, så der midt i den dybe bygnings etageadskillelser er åbent fra gulv til loft. Samtidig er der sat glas i tagryggen, så dagslyset kan falde ind i midten af bygningen.

Valby Skole havde tidligere til huse på Rughavevej, hvor man med skoleleder Margrethe Fausings ord færdedes 'med ørene ind til kroppen'. Derfor synes hun, at det bedste ved den nye bygning er den megen plads og de fleksible rumopdelinger, hvor vægge kan skydes til og fra og meget inventar kan flyttes fra rum til rum.

Sale i flere størrelser

I Prøvehallen er der blevet indrettet kultur- og idrætscenter med sale i forskellige størrelser. Én sal bruges især af Valby skole og en række lokale idrætsklubber. I en anden dyrkes step og andre former for dans i mindre hold, og i multisalen kan der eksempelvis afholdes større møder og generalforsamlinger. Også i Prøvehallen har fleksibilitet været et nøgleord og ved flere lejligheder har én sal været brugt som foyer, mens der i en anden er blevet opført teaterforestillinger. Selve scenen er også fleksibel og dens elementer kan stå på en række forskellige måder.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014