Copenhagen X Galleriet

Vesterbro Ungdomsgårds Bevægelseshus

Temaet bevægelse er på flere måder indgået i det arkitektoniske arbejde med Vesterbro Ungdomsgårds Bevægelseshus.

Vesterbro Ungdomsgård fra 1958 er en af Københavns mest hæderkronede institutioner. Udadtil er stedet mest kendt for sine sang- og musikaktiviteter for unge, men ungdomsgården har gennem årene gjort meget for at samle Vesterbro-borgerne generelt. Det nye bevægelseshus har fra begyndelsen været tænkt som et sted for både børn, unge, ældre, 'gamle' danskere og nydanskere.

Mens ungdomsklubbens medlemmer er i skole kan bydelens børnehaver bruge huset til motion og leg. Senere på dagen kan pensionister dyrke gymnastik og dans, og om eftermiddagen rykker ungdomsgården selv ind med volleyball, fodbold, teater, musik, filmfremvisninger og fester. Sågar et pakistansk dobbeltbryllup er blevet holdt i salen, da to tidligere medlemmer blev gift.

Bevægelse på flere måder

Temaet bevægelse er på flere måder indgået i det arkitektoniske arbejde. Tribunerne til publikum er gjort mobile og kan stå på flere måder. Når der afholdes teaterforestillinger kan et par mand hurtigt flytte rundt på tribunerne for at skabe det helt rigtige rum.

Derudover er bevægelseshuset udstyret med specialudviklede skodder, der kan drejes og stå i hvilken som helst position i forhold til facaden. På den måde kan salen mørklægges fuldstændig, når det er nødvendigt. Derudover kan skodderne regulere akustikken i rummet. I én position er akustikken god til rockmusik, i en anden passer den bedre til klassisk.

"Ved at bruge skodderne kan man lege med både sit lys og sin lyd. Det er noget vi har meget glæde af", fortæller forstander Jørgen Rosenkvist fra Vesterbro Ungdomsgård.

I pagt med omgivelserne

Vesterbro Ungdomsgård ligger i den brostensbelagte Absalonsgade med Bymuseet og Skydebanehavn som nabo og biografen Vester Vov Vov som genbo. Lidt trukket tilbage fra gaden blev ungdomsgården ved opførelsen i 1950'erne tænkt som en slags staldbygning til Bymuseets hovedgård. Med bevægelseshuset, der står vinkelret på de gamle bygninger, har ungdomsgården fået en mere markant plads i bybilledet, men uden at blive dominerende. Eksempelvis er den nye bygning forsænket for at opnå stor rumhøjde uden at komme til at rage op i omgivelserne.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014