Copenhagen X Galleriet

Vildrose Billige Boliger

De 12 rækkehuse ved Karens Minde i København SV er første portion i Københavns Kommunes ambition om at bygge Billige Boliger.

De 12 rækkehuse ved Karens Minde i København SV er helt specielle. Ikke på grund af særpræget arkitektur eller en særlig interessant indretning, men derimod fordi de er første portion i Københavns Kommunes ambition om at bygge Billige Boliger.

Billige Boliger projektet udspringer fra Overborgmester Ritt Bjerregaards skrivebord. Målet er at bygge boliger, som er så billige, at kommunes kernemedarbejdere har råd til at blive boende i Hovedstaden tæt på deres arbejdspladser.

Fastholde kernemedarbejderne

Kernemedarbejdere er bl.a. politibetjente, sygeplejesker, sundhedspersonale, skolelærere og pædagoger. Disse faggrupper er i mange år blevet presset af stigende boligpriser, hvilket har betydet, at de er flyttet væk fra København. Derfor mangler København disse mennesker på arbejdsmarkedet, og dem, som fortsat arbejde i København, bruger for meget tid på transport.

Vildrose

Boligerne i Karens Minde har fået navnet Vildrose. Hvert rækkehus er på 85 kvm, indrette så en familie med et par børn kan bo der. I Vildrosekvarteret er der i alt 38 andelsrækkehuse, hvoraf 12 er de særlige billige boliger.

Boligpriserne holdes bl.a. nede gennem optimeret industriel arkitektur. Bygningerne er såkaldte modulboliger, hvilket betyder en maksimal fabrikation på fabrik under kontrollerede forhold til lav produktionspris. Boligerne er således designet på grundlag af fabrikkens produktionssystem, men med afsæt i nutidig dansk arkitektur og danske boligtraditioner. Fleksibilitet, gennemlysning og supplerende lysindtag via ovenlys har været vigtigt i planlægningen af boligerne.

Fonden for Billige Boliger

Fonden for Billige Boliger står bag opførelsen af boligerne i Vildrose. Fonden er stiftet med det formål at skabe fleksible og billige boliger til familier med almindelige indkomster. Fonden er en non-profit organisation, stiftet af fire andre fonde og en forening. Det drejer sig om Boligfonden Kuben, KAB-fonden, Kooperationens Udviklingsfond, DIS-fonden og Akademisk Arkitektforening.

Hvordan får man en billig bolig?

Tildelingen af boligerne sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder en række kriterier. Kriterierne tager udgangspunkt i husstandens nuværende størrelse, samlet indkomst og formue, beskæftigelsesstatus samt geografisk beliggenhed af nuværende bolig. I lodtrækningen til de 12 boliger deltog over 1.500 boligsøgende.

Fremtidige planer

Billigboligerne i Vildrose skal som pilotprojekt afprøve arbejdsformer og vise boligernes design. Fonden for Billige Boligers mission er at bygge 5000 billige boliger i København. De første 42 boliger skal efter planen bygges ved Karens Minde. De næste 200-300 boliger kommer sandsynligvis til at ligge ved Valby Idrætspark.

Derudover er følgende steder udpeget som mulige områder til billige boliger: Østre Gasværkgrunden, Beauvaisgrunden ved Ryparken station, Ragnhildgade, Torveporten i Valby, Grøndals Vænge, Amager Fælledvej, Kløvermarken, Ørestad Syd og Århusgadeområdet i Nordhavnen.

ØKONOMIEN I EN BILLIG BOLIG

Huslejen for en Billig Bolig ligger på 5000 kr. i 2005-priser for 85 kvm. Som andet i samfundet følger huslejen den almindelige løn- og prisudvikling og vil derfor stige med omkring 3,5 % om året.

Huslejen indeholder alle udgifter bortset fra de løbende forbrugsudgifter til vand, varme og el.

Fonden for Billige Boliger arbejder med en finansieringsmodel, der sikrer, at boligudgiften kan fastholdes i mange år på et niveau, som svarer til ca. 20 procent af bruttolønnen for boligernes målgruppe.

Fonden for Billige Boliger tjener ikke på boligerne. Den er etableret som en almennyttig fond med det formål at bygge billige boliger. Derfor kan en del af overskuddet fra salg af markedsboliger bruges til finansiering af boligerne.

Læs mere om økonomien i billige boliger her

Sidst opdateret d. 21. januar 2014