Dansk Arkitekturguide

Aalborg Kloster (Helligåndsklosteret)

Komplekset er et velbevaret middelalder- byggeri i gotisk stil med spidsbuede vinduer og kamtak-kede gavle. Under klosterkirken findes Danmarks stør-ste klosterkælder fra middelalderen.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014