Dansk Arkitekturguide

Comfort House

Comfort House ligger mellem Brohusgade, Nybrogade og Strandvejen, og er udført som karrébebyggelse i 4 etager med gårdrum og havemiljø i midten. Byggeriet er et forsøgsbyggeri under Proces- og Produktudvikling i Byggeriet (PPB), hvor man har eksperimenteret med nye typer glasfacader af eksempelvis u-formede glasprofiler.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014