Dansk Arkitekturguide

Constancevej 4

Villaen er et meget velbevaret hus i uspo-leret nationalromantisk stil med meget ornamentik og beklædning i træ. Villaen har mange referencer til nor-disk byggetradition helt tilbage til vikingetiden.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014