Dansk Arkitekturguide

De Danske Spritfabrikker

Fabriksanlægget er opført i røde tegl i en stil med både nyklassicistiske og funktionalistiske træk. Komplekset føjer sig til byens karréstruktur, men har alligevel sin egen karakter. Den rytmiske lodrette opdeling af facaderne og de høje vinduer giver sammen med de kraftige gesimser de massive bygningskroppe en vis lethed.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014