Dansk Arkitekturguide

Jørgen Olufsens Gård og Hamborggården

Bygningen er opført af flammede munkesten på en høj kælder med lemme til vareindlevering. Facaden har profilerede sandstensbånd, murede stik over vinduerne og smedede murankre. Den høje stentrappe fører op til en rigt udhugget portal i sandsten med ornamentik, der er typisk for renæssancen. Over portalen er der en niche med en bemalet kvindefigur af træ. Ved siden af gavlhuset ligger Hamborggården, en karakteristisk bindingsværks-bygning i tre stokværk i renæssancestil. Bygningskomplekset går gennem hele karreen.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014