Dansk Arkitekturguide

Århus Katedralskole

Den gamle hovedbygning er symmetrisk udformet omkring en bred midtrisalit med en klassicistisk gavlfront. Vinduesåbningerne er forbundet med et gennemgående gesimsbånd. Taget er et halvvalmet tegltag.Hack Kampmanns historiscistiske bygning er opført i to etager med høj kælder. Den er primært opført i rødbrune teglsten i kombination med granit ved bl.a. husets sokkel og horisontale bånd på facaden. Over de øverste vinduer er der et mønstermuret bølgebånd, som på midtrisalitten er erstattet af granitbånd med påskriften 'Katedralsskole'. I gavltrekanten på midtrisalitten ses indskriften 'Aarhus'. Huset har på sydgavlen et karnaptårn med spir.C.F. Møllers modernistiske og enkelt udform-ede bygninger med lige linier og flade tage er opført i jernbeton beklædt med fliser. Facaden er inddelt af slanke vinduespiller, og vinduerne har brystninger af grønt råglas. I anden sals højde bliver facaden på den ene bygning brudt af et stort fremspring, der rummer skolens festsal.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014