Dansk Arkitekturguide

Musikhuset

Musikhuset ligger på overgangen mellem det flade terræn og ådalen, og det har haft betydning for hele husets disponering. Bygningen er derfor opdelt i tre plateauer, hvor de to første er foyerens trappeanlæg og salene. På det tredie og nederste niveau ligger scenerummet, administrationen og andre faciliteter. I skrænten uden for bygningen er faldet i terrænet udnyttet til et amfiteater.Med de skarptskårne bygningsvolumener og klare funktionsopdelinger ligger huset stilmæssigt i forlængelse af den funktionalistiske tradition. Husets sale og administrations-dele er opført i gule mursten, mens den store foyer er helt i glas. De store glasarealer skaber en god sammenhæng mellem Musikhuset, Rådhuset og Rådhusparken overfor.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014