Dansk Arkitekturguide

Østbanetorvet

Østbanetorvet blev anlagt i 1890-91 som en plads foran Østbanegården, der var opført i 1877, og blev samtidig navngivet efter denne. Samtidig med Østbanetorvet blev også Østboulevarden og den nordøstligste strækning af Knudrisgade anlagt.

Østbanetorvet blev bebygget i årene 1895-96 med undtagelse af nr. 8, der er opført i 1970, og torvet blev samtidig taget i anvendelse som endestation for byens første kollektive trafik, der bestod af hesteomnibuskørsel. Torvet er siden blevet omlagt flere gange og fungerer nu som midteropdelt trafikgade og som knudepunkt for 5 forskellige, kollektive busruter.

Bebyggelsen langs Østbanetorvet består af 3½-4½ etages beboelsesejendomme som sluttet randbebyggelse, der er opført som udlejningsboliger af forskellige håndværksmestre. Bygningerne er overvejende opført i rød tegl i tidens renæssanceinspirerede arkitektur med mange facadedetaljer.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014