Dansk Arkitekturguide

Østboulevarden 9

Østboulevarden 9 huser den integrerede institution VokseVærket og rummer ca. 1000 m² i fire etager med et markant glasparti mod Østboulevarden.
Bygningen er placeret i gadelinien med adgang gennem et portrum. Legepladsen er inddelt i fleksible arealer med cykelbaner, gynger, sandkasser m.v. Et sortmalet træskur lukker mod portrummet. Tagetagen er anvendt til krybberum og afskærmet for vinden med en høj glasvæg.

Bygningen er opført med to vertikale pudsede og meget lukkede facader. Mellem disse spænder de store åbne glasfacader, som mod gårdrummet er forsynet med altaner. Mod Østboulevarden er der på bagvæggen anvendt klare farver som baggrund for billedkunstneren Viera Collaros lyskunst, der består af en metalstjerne på hver etage belyst af farvet neonrør.

Bygningen præmieredes af Århus Kommune 2006 for den måde, den er tilpasset byens kontekst med et arkitektonisk udtryk bestemt af bygningens funktion og omgivelsernes muligheder.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014