Dansk Arkitekturguide

Park Allé

Boligbebyggelsen der ligger omkring Banegårdspladsen er opført i forbindelse med anlæggelsen af Århus Hovedbanegård. Den nyklassicitiske bebyggelse har symmetriske proportioner, lige linier og tydelige risalitter ved indgangspartierne. De gule teglstensfacader og bygningernes former danner sammen med banegårdsanlægget en helt særlig helhed omkring Banegårdspladsen.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014