Dansk Arkitekturguide

Realkredit Danmark (tidl. Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening)

Den gamle kreditforening i tegl og granit er en historicistisk bygning. Bygningens symmetri, det fremtrukne midterparti med trekantfrontispice, er f.eks. klassisk barok, mens hovedindgangen og trappen er jugendinspirerede. Tidens nationalromantiske strømninger kommer til udtryk i facadens granitdetaljer og frontispicens gengivelse af et våbenskjold med bl.a. den jydske løve.Tilbygningen er opført i beton beklædt med rødt tegl. Den ligger som en lang smal bygning bygget ind i skrænten parallelt med hovedbygningen. Den slutter i en pavillonbygning, der er drejet, så den følger hovedretningen i nabobygningen, Erhvervsarkivet, hvis mønster i rækværket genfindes i pavillonens trækonstruktioner. Den lille lanterne refererer til en anden nabo, Tinghuset.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014