Dansk Arkitekturguide

Regina

Reginakomplekset, der blev opført som hotel og biograf, består af to vinkelfløje, der er samlet omkring et indadbuet hjørne, der modsvarer hjørnet på den modsatte side af Søndergade. De to fløje omslutter den tidligere biografbygning med rotundefoyer. Hovedindgangen er markeret med en fint dekoreret kobber-baldakin.Bygningen er opført i nyklassicistisk stil med pilastre og granitgesimser som de øvrige bygninger omkring Banegårdspladsen.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014