Dansk Arkitekturguide

Sankt Josephs Hospital (VUC Århus)

Hospitalet er en rødstensbygning i 2½ etage med afvalmet mansardtag. Det er opført i nybarok stil med symmetri omkring midtrisalitten, hvor der er en helgenfigur. Syd for bygningen ligger en mindre have, og hele anlægget er omkranset af en rød murstensmur med sortglaserede teglsten. Bygningen er oprindelig bygget til hospitalsformål, men anvendes i dag til undervisningsformål.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014