Dansk Arkitekturguide

Strandparken

Parkbebyggelsen er et af de tidlige eksempler på funktionalistisk parkbyggeri i Danmark. Arkitekten havde funktionalismens idéer om lyse og sunde boliger i grønne omgivelser som forbillede. Derfor er de fritliggende boligblokke placeret i forhold til sollys og udsyn fra altaner og karnapudbygninger. Etagehusbebyggelsen har lavt tag og er opført i mursten med pudsede facader. Husenes facader er i dag lysegule, men oprindelig var de kalket i forskellige lyse pastelfarver.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014