Dansk Arkitekturguide

Abel Cathrines Stiftelse

Det symmetriske, firefløjede bygningsanlæg er opført i røde teglsten og har en barok-inspireret detaljering. Det var således en af de første bygninger i byen, der indvarslede århundredskiftets natio-nalromantiske arkitekturstrømning. En stil, der også er kendetegnet af, at bygningens konstruktion er det bærende i facadeudformningen. I stiftelsen betyder det, at der bag de store vinduer er store værelser og små bag de små. Stiftelsen blev opført som erstatning for en nedrevet stiftelse i Dronningens Tværgade, som Abel Catrine Messing havde testamenteret til velgørende formål. Bygningen blev fredet i 1980.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014