Dansk Arkitekturguide

Arsenalet, Kuglegården

Hele anlægget er grundmuret og opført i gule flensborgsten. Facaderne er karakteristiske på grund af de mange rundbuede porte med pilastre imellem. Bygningerne har profilerede gesimser i formsten op mod de helvalmede, opskalkede tage, der er beklædt med tegl. Vinduerne er opsprossede og hvidmalede, portene er grøn- og hvidmalede.Mellem de to hovedlænger mod vandet findes den tidligere hovedindgang, Kongeporten. Den er opbygget som en portal med skulptur af Kong Christian VI.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014