Dansk Arkitekturguide

Axeltorv

Torvet er anlagt i et samarbejde mellem arkitekt og kunstner. Et rundt bassin med guldudsmykning markerer midten af pladsen, og en række lindetræer markerer torvets ene langside. Langs lindetræerne har billedhuggeren Mogens Møller opstillet ni bronze-amforaer, hvis figurer svarer til solsystemets ni planeter. Amforaerne står i en smal stribe af rød granit, og den uens afstand mellem dem svarer til afstanden mellem planeterne. Figurerne udsender fra tid til anden en tæt damp.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014