Dansk Arkitekturguide

Deloitte

Deloittes hovedsæde er en terning-formet bygning med hængende haver skåret ind i bygningskroppen i forskellige højder. Haverne trækker lys ind i bygningen og er attraktive områder til pauser og frisk luft i løbet af arbejdsdagen. Samtidig skaber haverne en større overflade, der har gjort det muligt at placere alle arbejdspladser ved facaden, så alle får både udsigt og dagslys.

Kontoretagerne udgør sammen med det centrale atrium ét stort rum. Det har skabt en transparent organisation med mange muligheder for uformelle møder og en høj grad af videndeling. Atriet karakteriseres af et lys-kunstværk af Steven Scott. Kunstværket består i lysende felter på undersiden af de trapper og gangbroer, der krydser atriet. Lysfelterne skifter farve i en forud programmeret cyklus, der ikke gentager sig selv i årevis.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014