Dansk Arkitekturguide

Den Hvide Kødby

Bebyggelsen er opført som et aksefast anlæg med kød- og flæskehallen som den centrale bygning. Den 2-etages hal med shedtage og den gennemgående midterbygning danner tilsammen en u-formet og bred plads, Flæsketorvet. Torvet er omgivet af en 2-4 etages randbebyggelse. Arkitektonisk er bebyggelsen en tidlig repræsentant for den internationale funktionalismes enkle formsprog. Byen er fredet.
De senere år har Den Hvide Kødby forandret sig markant og planen om at gøre Den hvide Kødby til byens kreative frizone med cafeer, restauranter og lejemål til arkitekter, designere, fotografer og filmfolk, er i fuld gang

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014