Dansk Arkitekturguide

Dronningegården

Bebyggelsen består af røde gavlhuse med mønstermurede mellemhuse. Arkitekturhistorisk er bebyggelsen interessant, fordi den ligger omkring et grønt byrum, defineret af tydelige hjørner og høje homogene bygningskroppe. Bebygggelsens vestlige del blev opført under krigen, mens de østlige hjørner først stod færdige 15 år senere. Murværket består af røde og gule mursten muret i krydsforbandt med tilbageliggende fuger. Buestik og sider i altaner og indgange er muret i gule sten.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014