Dansk Arkitekturguide

Eliaskirken

Kirken er opført med romanske stiltræk, tvillingetårne og en markant stejl trappe mod torvet.På opførelsestidspunktet var den også arkitektonisk epokegørende på grund af den grove facade af kløvede sandsten i et uregelmæssigt forbandt og ved den utraditionelle indpasning i husrækken.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014