Dansk Arkitekturguide

Enghave Plads

Pladsen er den bymæssige del af et pladsforløb, der afsluttes mod vest med parken Enghaven på den anden side af Enghavevej. Pladsomlægningen af den østlige del, der tidligere var omgivet af veje på alle fire sider, har resulteret i, at ca. 4.000 kvm. kørebanearealer er blevet omdannet til rekreativt område.Pladsens udformning tog udgangspunkt i en bevaring af de eksisterende forhold som f.eks. springvandet på midten af pladsen, den cirkelformede hæk mod vest og det store kastanietræ mod øst. Eksisterende trærækker er suppleret, således at midterarealet indrammes mod nord og syd. Pladsomlægningen blev præmieret i 1996.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014