Dansk Arkitekturguide

Fæstningens Materielgård

I 1681 udgravedes Frederiksholms Kanal, og der opførtes en ny materialgård (Fæstningens Materialgård) som erstatning for den gamle kongelige materialgård beliggende i Rigensgade.

Bebyggelsen af denne på stedet første materialgård er for længst forsvundet, og den nuværende materialgårds opførelse påbegyndtes i 1740 med en ny grundmuret og ganske fornem bolig for materialforvalteren.

Bygningskomplekset består i dag af i alt 9 bygningsenheder, hvoraf receptionsbygningen og et redskabsskur er af helt nyere dato opført i 1995. De øvrige 6 bygninger er opført i perioden 1748 til 1925.
Materialgården fremstår bygningsmæssigt homogen og fint arkitektonisk afstemt, uagtet årelang anlægsmæssig funktionsorienteret knopskydning og formentlig utilsigtet diversitet i bygningsvolumener. I det væsentlige er komplekset opført med grundmurede bygninger med røde tegltage, gulkalkede facader, grønmalede døre og porte og hvidmalede vinduer.
Kun den oprindelige magasinbygning mod Vester Voldgade er opført i bindingsværk.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014