Dansk Arkitekturguide

Frøsiloen - Gemini Residence

Ombygningen af frøsiloen i København er ét af eksemplerne på, hvad de tidligere industribygninger i Københavns havn kan bruges til.

Den gamle frøsilo bestod af to rå og nøgne betoncylindere med en diameter på 25 meter. Det var vanskeligt at skære store åbninger i betonringene f.eks. til høje døråbninger. Løsningen blev derfor at placere lejlighederne uden på de to betoncylindere. Med altaner og glasfacader er skabt udsigt over havnen og byen.

De indre gårdrum i siloerne er dækket med en ny type klimaskærm af gennemsigtigt folie, hvorved der opstår et lobbyrum i hele bygningens højde.Solvarmen giver desuden bæredygtig opvarmning af lobbyrummet. Projektet blev i 2005 præmieret af Københavns Kulturfond.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014