Dansk Arkitekturguide

Halmtorvet

Halmtorvet var tidligere domineret af gennemkørende trafik, busser og varetransport, så målet med omlægningen var at fredeliggøre området. Ensretninger, lukninger af vejbaner og nyt inventar og nye belægninger har således betydet, at torvet og Sønder Boulevard i dag er et rekreativt åndehul for hele Vesterbro. For at opnå en sammenhæng i området blev en stor gasregulatorstation midt for forpladsen til Den Brune Kødby fjernet. I stedet er der anlagt et ovalt vandbassin i aksen og store opholds- og legearealer omkring. Arealerne og kørebanen er belagt med betonfliser, chaussésten og brosten, der udgør en samlet flade.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014