Dansk Arkitekturguide

Havneholmen

Havneholmen vil, når området er fuldt udbygget, rumme boliger, erhverv, hotel og et havnebad.

Hovedidéen i helhedsplanen var at bygge efter en såkaldt skålform, der dannes ved at bygningernes tage skråner ned mod skålens bund i midten af området, hvor den centrale vej løber.

Et andet vigtigt element er en ca. 6 meter bred fodgængerpromenade hele vejen rundt om Havneholmen. På nogle stræk gå ind under bygninger, der ligger helt ud mod vandet.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014