Dansk Arkitekturguide

Jarmers Tårn

Tårnruinen  - Jarmers Tårn - på Jarmers Plads er den eneste synlige rest af Københavns middelalderlige befæstning. Tårnet er opkaldt efter den vendiske fyrste Jaromir, der deltog i en af de mange stridigheder mellem bispesædet i Roskilde og kongemagten i 1200-tallet.Jarmers Tårn blev formodentlig opført o. 1525. Umiddelbart kan tårnet, der er opmuret i store røde munkesten og smykket med et netmønster af mørkbrændte sten, virke langt ældre, men det skyldes at teglstenene er genbrugt fra et ældre klosteranlæg i Roskilde. Tårnets opførelsestidspunkt ses af murskiftet  - en sten (binder) på tværs og en sten (løber) på langs - hvilket er en langt yngre type forbandt.Tårnet, der i øvrigt har givet stedet dets navn, står lige i det spidse knæk, hvor fæstningens nordre voldlinie i sin tid mødtes med den vestre voldlinie, og dette karakteristiske træk er således bevaret i nutidens gadeføring.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014