Dansk Arkitekturguide

Kanonbådsskurene

De 32 fredede kanonbådsskure er bygget gavl ved gavl ud mod Erdkehlgraven. Trækonstruktionerne er beklædt med brædder i 1 på 2. Tagene er beklædt med tegl. Ved ombygningen er dagslysindfaldet forøget ved, at der er lagt langsgående glaspaneler ved skotrenderne, og gavlene mod vandet er forsynet med store glaspartier. De robuste trækonstruktioner fremtræder tydeligt, og de er nænsomt istandsat. Gulvene er lagt som plankegulve med et trins spring for at følge terrænfaldet. Loftet er af lyst træbeton.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014