Dansk Arkitekturguide

Langeliniebroen

Broen blev først anlagt i 1894 og var oprindeligt en vigtig færdselsåre for trafik til og fra Københavns Havn. Da den efterhånden mistede sin værdi for havnen, blev broen i 1986 reserveret til cyklister og fodgængere.

På grund af dårlig stand, måtte broen bygges om og Bystrup Arkitekter fik opgaven at stå for den nye bro, der stod færdig i 2007.

Arkitekterne har lagt vægt på, at broen skal være et roligt element hen over jernbanens virvar af master, ledninger og spor. Der er så vidt muligt valgt materialer, som passer til omgivelserne, f.eks. er broen udført i den samme type stål, som også er brugt til køremasterne på sporområdet.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014