Dansk Arkitekturguide

Ørestad Gymnasium

Ørestad Gymnasium er det første gymnasium i Danmark, som er bygget i forlængelse af gymnasiereformen fra 2005. Målet har været at styrke og forny de studerendes faglige kompetencer, og derved sikre en bedre overgang for de studerende fra gymnasium til videregående uddannelser og desuden styrke de naturvidenskabelige fag.

Gymnasiet er bygget uden traditionelle korridorer og klasseværelser betyder, at undervisningen i høj grad er webbaseret. Gymnasiet har derfor fået tilnavnet ”det virtuelle gymnasium”.

Etagerne forbindes af en bred spiralformet hovedtrappe, som snor sig op mod tagterrassen. Trappen udgør hovedaksen i den højloftede foyer, som skaber forbindelse og udsyn mellem forskellige studiezoner og understøtter intentionen om tværfaglighed. Facaden er automatisk reguleret efter lysforhold og indeholder solceller.

Gymnasiet oplever en overvældende søgning og nyder godt af Ørestad Citys centrale placering, tæt på infrastruktur og i nærheden af andre videninstitutioner.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014