Dansk Arkitekturguide

Otto Krabbes Plads

Arealet var oprindelig bebygget med etageboliger, men efter omfattende nedrivninger blev byggetomterne i slutningen af 1980'erne på beboernes initiativ indrettet som et midlertidigt offentligt grønt areal. I 2001 anlagde kommunen det nuværende anlæg. Det består af mure, plateauer og bænke opstillet efter de tidligere matrikelskel og tidligere bebyggelser.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014