Dansk Arkitekturguide

Punkthusene

I forbindelse med udbygningen af Tuborg Syd, har Vilhelm Lauritzen Arkitekter tegnet områdets nyeste kontorbebyggelse langs Dessaus Boulevard, udformet som tre markante punkthuse i seks etager + penthouse.
Gennem en individuel bearbejdning og forskydningen mellem bygningernes base og krop, tilføres hver bygning en individuel udformning, der kan tilpasses den enkelte lejers ønsker til indretning.
Helheden fastholdes gennem en konsekvent facadebearbejdning og materialeholdning. Den formmæssige bearbejdning af punkthusenes vinduesbrystninger danner en rytme, der - både ude og inde - skaber en særlig identitet og rumlig oplevelse. Samtidigt sikrer det gennemgående vinduesbånd, at der fra alle arbejdspladser er frit udsyn og godt dagslys.
Ved at trække penthouse-etagen ind over taget og skyde basen ud under bygningen, dannes et stærkt arkitektonisk udtryk, samt mulighed for etablering af tagterrasser i flere niveauer.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014