Dansk Arkitekturguide

Rosenborg Slot

Fra oprindelig at være Christian IV's lysthus uden for byvoldene blev lystslottet udbygget i flere etaper til den nuværende størrelse. Stilen er den pragmatiske og elskede hollandske renæssance, der undertiden benævnes Rosenborg-stilen. Facaderne danner et fletværk af lodrette og vandrette linjer og krones af gavlvolutter samt åbne spir, der væver sig ind i himlen. Det er et særsyn at opleve en bygning, der har kunnet udvides og tilbygges over tredive år, uden at den kompositoriske helhed er gået tabt. Slottet er opført i røde teglsten muret i krydsforbandt med horisontale sandstensbånd.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014