Dansk Arkitekturguide

Sønder Boulevard

Fra at have været en trafikeret gennemfartsvej er Sønder Boulevard omdannet til et grønt byrum. Renoveringen betyder, at midterarealet på Sønder Boulevard er blevet udvidet. Ved hjælp af træer, belægninger og græs er der blevet etableret et såkaldt parkbånd, der blandt andet byder på en staudehave, en småbørnslegeplads, en indhegnet kunstgræsbane til boldspil og et asfaltfelt til kørsel på BMX-cykler.

Frem for lange, lige linjer af træer, er træerne blevet grupperet, så der ned langs boulevarden dannes forskellige, mindre rum.

SLA Landskabsarkitekter står bag renoveringen i samarbejde med Københavns Kommune, og borgernes behov og ønsker har været inddraget fra processens start. I løbet af projektfasen har der været afholdt i alt seks borgermøder, hvor beboerne er blevet spurgt om deres ønsker, vaner og behov.

Med renoveringen har Sønder Boulevard samtidig gennemgået en trafiksanering, der skal gøre gaden langt mere rolig og mindre befærdet.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014