Dansk Arkitekturguide

Torpedohallen

Den oprindelige hal bestod overvejende af et stort rum, hvor der i en kort årrække blev bygget motortorpedobåde. Et særligt træk ved bebyggelsen er den offentlige promenade, der fører gennem bygningen via en port i hele bygningens højde. Geometrien er bevaret med de store betonsøjler, gitterspærene og den lille kanal. Nybyggeriet er anlagt omkring en intern gade i 2. sals højde. Stue og første sal anvendes til parkering mv. En trappe forbinder promenaden og kanalen med den interne gade. Hallen indeholder 67 lejligheder i meget varierede udformninger og størrelser fra et til tre plan.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014