Dansk Arkitekturguide

Trinitatis Kirkes Menighedshus

Bygningen ligger som et overgangsled mellem Pilestræde og Trinitatis Kirkeplads. De pudsede pilastre og de kontrasterende røde murfelter bringer på forbilledlig vis nybygningen i sammenhæng med de komplekse omgivelser. Bygningen er muret med pudsede pilastre og murværk af blødstrøgne sten i løberforbandt - med cementmørtel og udglattede skrabefuger.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014