Dansk Arkitekturguide

Tycho Brahes Planetarium

Blandingen af den skråt afskårne cylinder og de spids- og stumpvinklede fløje udgør sammen med facadernes supergrafiske teglstensbånd en sjælden cocktail i dansk arkitektur. Ikke desto mindre virker bygningen velanbragt i den bymæssige sammenhæng. Bygningen er opført med en skalmuret bærende betonkonstruktion med murværk i røde, gule og blåglaserede teglsten. Cylinderen er muret i gule mursten med løberforbandt og skrabefuger.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014