Dansk Arkitekturguide

Vesterport

Kontorhuset Vesterport er opført som en stålskelet-konstruktion efter de samme principper som i amerikanske skyskrabere. De valsede stålprofiler, der er de bærende elementer, er fremhævet som arkitektonisk motiv i facaderne. Etageadskillelserne er af jernbeton, og facaderne er beklædt med kobber. Konstruktionen, de vandrette vinduesbånd og butiksetagens opbygning med mezzaninen som overgang til den overliggende curtain wall-facade er typiske funktionalistiske træk, mens facadens symmetriske opbygning og høje midterparti er typiske nyklassicistiske træk. Kontorhuset markerer således overgangen mellem nyklassicisme og funktionalisme.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014