Dansk Arkitekturguide

Odense Adelige Jomfrukloster (Karen Brahes Hus)

Jomfruklosteret blev oprindeligt anlagt som Bispegård med hovedhus og to sidefløje (muligvis af bygmester og billedskærer Frederik Klingebeck) og skal være opført af biskop Jens Andersen i perioden 1504 -1508.Hovedfløjen er opført i en etage med høj hvælvet kælder og store vinduer mod gårdsiden. Under Grevens Fejde i 1536 led ejendommen en del skade. Efter Reformationen blev ejendommen en del af kronens gods og blev afhændet til storkøbmanden Oluf Bager i 1579. Ejendommen blev erhvervet af Jørgen Brahe i 1630. 1700 opnåede Karen Brahe fuldt ejerskab af ejendommen og i 1716 stiftede og indrettede hun jomfruklostret. Odense Kommune overtog ejendommen i 1972, hvorefter den formelle funktion som adeligt jomfrukloster ophørte.

Ejendommens interiør er rigt på historiske lag med dekorationsbemalinger fra 1700 og 1800-tallet på både vægge og træværk, lag af historiske tapeter, overmalede kalkmalerier og bevaret rumudstyr som fx pejs, stuklofter, panelværker, døre og gulve.

31. december 2013 / Af Kasper Egeberg

Sidst opdateret d. 22. januar 2014