Dansk Arkitekturguide

Stibro mellem by og havn

Forestil dig, at du står hævet over byens pulserende liv med jernbanen under dig, mens udsigten til byens huse og tårne folder sig ud foran dine øjne. Herfra kan du i 2015 nyde udsigten til havnen, Kongens Have og Ålykkeskoven. Stibroen hedder den - et ophævet ånderum midt i byens travlhed og samtidig en ny attraktiv cykel- og gangforbindelse, som i fremtiden skal binde bymidtens nye netværk af byrum og forbindelser bedre sammen med havnen.

Stibroen bliver anlagt som et led i en overordnet plan om at gøre Odense til en mere sammenhængende by, og kommer til at binde havnen og arealerne nord for jernbanen tættere sammen med byen. Havnen er under stor udvikling med bl.a. Byens Ø og opførelsen af boliger, kultur- og serviceområder. Nord for banen, mod Knottesgade, er der planlagt en plads med ca. 500 cykel parkeringspladser og parkering til VUCs ansatte - da der ved samme lejlighed skal opføres et nyt VUC på havnesiden.

Der planlægges yderlige to nye cykel- og fodforbindelser mod nord: både en grøn forbindelse mellem stibroen og Ålykkeskoven, samt en urban forbindelse via Lerchesgade til havnen og Byens Ø. 

>> Læs mere om hele projektforslaget

>> Læs mere om vinderne af stibrokonkurrencen 

11. februar 2014 / Af Julie Ingstrup

Sidst opdateret d. 14. februar 2014