POSSIBLE GREENLAND

Grønland er et nyt globalt omdrejningspunkt. Det danske bidrag til den 13. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig 2012 sætter fokus på Grønland, der netop nu er centrum for en udvikling drevet af globale klimaforandringer, interne demografiske udfordringer og at nye råstofressourcer bliver tilgængelige.

Udstillingsperiode 29. august 2012 - 25. november 2012
 

A_21195_1.jpg

29. AUGUST - 25. NOVEMBER 2012
UDSTILLINGSSTED: ARKITEKTURBIENNALEN I VENEDIG 

Den aktuelle udvikling i den arktiske region placerer Grønland som et nyt globalt geopolitisk omdrejningspunkt. Samtidigt står Grønland over for et paradigmeskift drevet af en politisk udvikling mod uafhængighed, interne demografiske udfordringer og dramatiske klimaforandringer.

Possible Greenland er et tværkulturelt og erhvervsorienteret videns- og formidlingsprojekt der tager udgangspunkt i en højaktuel dagsorden. Projektet fokuserer på de udfordringer, potentialer og muligheder Grønland står overfor i takt med at isen smelter, enorme råstofressourcer bliver tilgængelige og nye erhverv og bykulturer opstår. Formålet med projektet har været at skabe en platform, der med international gennemslagskraft illustrerer og bidrager til en bæredygtig udvikling i Grønland og globalt.

Possible Greenland er det første tværnationale samarbejdsprojekt af sin art og i samarbejde med projektets hovedkurator, professor i geologi ved Københavns Universitet Minik Rosing og med-kurator NORD Architects Copenhagen, har teams bestående af grønlandske og danske arkitekter, ingeniører og byplanlæggere i fællesskab udviklet nytænkende visioner for en bæredygtig økonomisk og samfundsmæssig udvikling i Grønland. Samtidig er det første gang Grønland eksponeres så markant på den internationale arkitekturbiennale.

Der bliver stillet skarpt på mulighederne for udvikling indenfor infrastruktur, bosætning, urbanitet, migration, organisering og kultivering af Grønland og det grønlandske samfund. De mange spørgsmål og løsninger som projektet peger på skaber politiske, økonomiske, kulturelle og erhvervsmæssige muligheder som grønlandske, danske og internationale politikere, virksomheder og øvrige aktører må forholde sig til. Det er samtidigt vigtigt at der bliver skabt en debat forankret i det grønlandske samfund så grønlænderne kan træffe de nødvendige beslutninger der kan påvirke den fremtidige udvikling i Grønland.

Projektet ønsker at vise, hvordan arkitekturfaglige kompetencer kan bidrage til at skabe en bæredygtig samfundsudvikling i Grønland og det arktiske område. Samarbejdet mellem danske og grønlandske arkitektvirksomheder vil være med til at styrke de faglige bånd og kulturudvekslingen indenfor arkitektbranchen.

Guidet tur i udstillingen med kuratorerne

Billeder fra åbningsdagene

Billeder fra den officielle åbning

Næste Forrige

Billeder fra udstillingen Possible Greenland

Næste Forrige

 

Nyheder om Biennalen

 

Læs blogs fra Venedig

IFHP - The International Federation for Housing and Planning blogger fra Arkitekturbiennalen i Venedig. Læs Kristoffer Lindhardt Weiss' blogindlæg fra åbningsdagene:

Sidst opdateret d. 21. januar 2014