Biogasanlæg - arkitektur og landskab

Hvordan kan fremtidens biogasanlæg i Danmark arkitektonisk løse de landskabelige udfordringer, der er forbundet med et biogasanlægs placering og udformning? Udstillingen "Biogasanlæg - arkitektur og landskab" kommer med syv bud.

Udstillingsperiode 15. april 2013 - 10. maj 2013
 

Miniudstilling "Biogasanlæg - arkitektur og landskab" på Plan 2, Nordrummet, i Dansk Arkitektur Center fra den 15. april - 10. maj 2013

Biogas-landskab-Gudenaa.jpg

Biogasanlæg skal i fremtiden bidrage til, at Danmarks energiforsyning i højere grad kan dækkes af vedvarende energi. At finde den optimale beliggenhed til anlæggene er en udfordrende opgave, og det er afgørende, at anlæg, arkitektur og landskab bliver tænkt sammen.

Udstillingen "Biogasanlæg - arkitektur og landskab" viser syv pilotprojekter, som på hver deres måde illustrerer, hvordan fremtidige biogasanlæg i Danmark arkitektonisk kan løse de landskabelige udfordringer i forhold til biogasanlæggenes placering og udformning.

Biogas-landskab-indkørslen.jpg

For at belyse den brede vifte af problematikker omkring placering og udformning repræsenterer de syv biogasanlæg forskellige arkitektoniske måder at tilpasse et anlæg til det respektive landskab.

De syv præsenterede forslag på udstillingen er:

BioCenter Gudenåen (Projektledelse: BY & BYGNING/ Tankestreg Arkitekter, Arkitektur: GOTTLIEB PALUDAN, Landskab: COWI)

Horsens Biogas
(Projektledelse: GOTTLIEB PALUDAN, Arkitektur: Tankestreg Arkitekter, Landskab: COWI)

Bionaturgas Korskro
(Projektledelse: COWI, Arkitektur: GOTTLIEB PALUDAN, Landskab: COWI)

Køng-Lundby Biogas (Projektledelse: COWI, Arkitektur: GOTTLIEB PALUDAN, Landskab: COWI)

Decentralt biogasanlæg i Ringkøbing-Skjern (Projektledelse: COWI, Arkitektur: Videncentret for Landbrug, Landskab: Videncentret for Landbrug)

Thy OKØ-Energi (Arkitektur: BY & BYGNING/ Tankestreg Arkitekter, Landskab: COWI)

Arla Biogasanlæg Videbæk (Arkitektur: GOTTLIEB PALUDAN, Landskab: NEE RENTZ-PETERSEN)


Udstillingsåbningen finder sted i Dansk Arkitektur Center den 15. april med et seminar med taler af bl.a. Miljøminister Ida Auken.
>> Læs mere om åbningsseminaret og tilmeld dig her.


Udstillingen
er udviklet af Dansk Arkitektur Center for Naturstyrelsen og Realdania.

Efter udstillingsperioden i Dansk Arkitektur Center kan "Biogasanlæg - arkitektur og landskab"  pakkes sammen og sendes rundt i landet. Interesserede kommuner, virksomheder eller borgergrupper, der har lyst til at udstille "Biogasanlæg - arkitektur og landskab" kan kontakte Naturstyrelsen på e-mailadressen: bio@nst.dk

Sidst opdateret d. 21. januar 2014