Fremtidens forstæder

Hvor er de danske forstæder på vej hen? Det giver udstillingen Fremtidens Forstæder nogle visionære og helt konkrete bud på. Udstillingen formidler Realdanias treårige initiativ Fremtidens Forstæder, som har til formål at skabe debat om og visioner for en bæredygtig byudvikling i forstæderne.

Udstillingsperiode 23. maj 2013 - 23. juni 2013
 

Fra den tidligere udstilling Fremtidens Forstæder der kørte fra den 23. maj - 23. juni 2013 i Dansk Arkitektur Center.

Fremtidens-Forstæder-Ydre-Østerbro-Elkiær-Ebbeskov.jpg

Vinderteam Elkiær+Ebbeskov, Gottlieb Paludan Architects, Rekommanderet og GHB  - Ydre Østerbro, Nykøbing Falster

Fokus på Forstæderne

I 2050 bor 9 ud af 10 danskere i byer, og i hele verden fortsætter urbaniseringen med fuld kraft. Byerne bliver vækstmotorer og dynamikken opstår i spændet mellem robuste planstrategier, bæredygtig omstilling, klimatilpasning, kreativ transformation af funktionstømte byområder og mere fokus på byer for mennesker.

I byernes århundrede udgør forstæderne et fremadrettet potentiale. Halvdelen af alle danskerne lever allerede deres liv i forstaden, og samtidig findes der ledige arealer og funktionstømte industriområder, som kan danne fundamentet for fremtidens bæredygtige forstæder.


Hvor er de danske forstæder på vej hen?

Initiativet Fremtidens Forstæder blev gennemført i 2011-2013 og omfatter ud over seks arkitektkonkurrencer i konkrete områder i forstæderne også debat, publikationer og en afsluttende udstilling i Dansk Arkitektur Center i perioden den 23. maj til den 23. juni 2013.

Konkurrencernes besvarelser på forstædernes fremtid kan inddeles i otte temaer, som behandles særskilt i udstillingen, men som tilsammen belyser de hovedindsatsområder, som kommunerne står over for mht. at skabe bæredygtige forstæder, socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Derudover præsenterer udstillingen de seks vinderforslag fra arkitektkonkurrencer i Aalborg, Albertslund, Farum, Glostrup, Nykøbing Falster og Vejle.

De seks konkurrencer og de otte tværgående temaer danner tilsammen fundamentet for udstillingen, der er tænkt som et afsæt for debat og inspiration til danske kommuner og planlæggere samt alle andre med interesse for forstæder - og hvor de er på vej hen.

>> Læs mere om forslagene på forstaden.dk


Fremtidens-forstæder-Jens-V-Nielsen.jpg

Foto: Jens V. Nielsen

Fremtidens Forstæder bygger på anbefalinger fra Forstædernes Tænketank, som i 2012 præsenterede en rapport, der beskriver udfordring og muligheder i forbindelse med at skabe mere bæredygtige forstæder. Rapporten og den tilhørende bog indeholder konkrete anbefaling til, hvordan man kan arbejde videre med en bæredygtig udvikling af de danske forstæder.

>> Se Forstædernes Tænketanks rapport her

Udstillingen Fremtidens Forstæder formidler Realdanias treårige forstadsinitiativ, som bygger videre på tænketankens anbefalinger.

Fremtidens-forstæder-Jens-V-Nielsen-2.jpg

Foto: Jens V. Nielsen

Vigtigt bidrag til den fortsatte diskussion om forstædernes udvikling

Realdania har etableret et rådgivende udvalg, som har bidraget til at kvalificere de projekter og konkurrencer, som bliver sat i gang i kampagnen.

Det rådgivende udvalg består af: Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Hans Thor Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut, Holger Bisgaard, Miljøministeriet og Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus.

Om initiativet udtaler tænketankens medlem og arkitekt Tom Nielsen: 

"Forstadskampagnen har resulteret i en rig værktøjskasse af konkrete ideer og modeller til omdannelsen af forstaden. Det må være en gave til kommuner og projektudviklere i de kommende år, og jeg kan absolut anbefale alle at studere alle de projekter der er lavet. Jeg er sikker på at denne kampagne også om 10 år vil stå som et vigtigt bidrag til den fortsatte diskussion om forstædernes udvikling som bæredygtige og attraktive bymiljøer."


Udstillingen er udviklet af Dansk Arkitektur Center for Realdania

>> forstaden.dk. Læs meget mere om Fremtidens Forstæder på forstaden.dk. Her finder du konkurrenceprogrammerne, forslag fra de deltagende teams, de seks vinderforslag, dommerbetænkningerne, webpublikationer mv.

>> Læs Realdanias pressemeddelelse om Fremtidens Forstæder

Læs også mere om samarbejdspartnerne:

>> Realdania

>> Naturstyrelsen

Kontaktperson i Dansk Arkitektur Center: Signe Cecilie Jochumsen, scj@dac.dk

 

Debatseminar

Realdania og Naturstyrelsen afholder som en del af arbejdet med fremtidens forstad også et debatseminar på Dansk Arkitekt Center for fagligt interesserede torsdag den 23. maj - samtidig med lancering af bogen "Fremtidens Forstæder" og åbning af udstillingen.

Her vil danske og udenlandske eksperter diskutere forstadens udfordringer og potentialer i lyset af erfaringerne fra kampagnen "Fremtidens Forstæder" og anbefalingerne fra Forstædernes Tænketank. Seminaret er kun for inviterede.

Fremtidens-forstæder-jens-v-nielsen-4.png

Foto: Jens V. Nielsen

Sidst opdateret d. 21. januar 2014