Evaluering af Dansk Arkitektur Center 2009

Partnerskabet i 2009 bestående på daværende tidspunkt af Realdania, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kulturministeriet igangsatte i 2009 en evaluering af Dansk Arkitektur Center.

I 2004 indgik Realdania, Økonomi- og Erhvervsministeriet (nu Erhvervs- og Vækstministeriet) og Kulturministeriet en offentlig-privat partnerskabsaftale, der danner grundlag for Dansk Arkitektur Center.

Siden 2012 har staten været repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Siden 2015 har staten været repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport,- Bygnings- og Boligministeriet. 

Evaluering af Dansk Arkitektur Center 2009

Forud for indgåelse af en ny aftale for perioden 2010 til 2012 blev det besluttet at foretage en evaluering af de resultater, Dansk Arkitektur Center havde opnået i den periode, hvor partnerskabet har dannet grundlag for husets aktiviteter og udvikling.

Partnerskabet bag Dansk Arkitektur Center igangsatte derfor i 2009 en evaluering af Dansk Arkitektur Center og valgte konsulentfirmaet Pluss Leadership til at varetage opgaven.

Evalueringen har skabt det ønskede grundlag for formulering af de for perioden 2010-12 indgåede aftaler og sikret en intensiveret og givende dialog med Dansk Arkitektur Centers interessenter.

Download evalueringen

 

Realdania og staten offentliggjorde den 15. april 2013 en 3-årig partnerskabsaftale om Dansk Arkitektur Centers public service aktiviteter.

Læs pressemeddelelsen om den indgåede partnerskabsaftale

Sidst opdateret d. 13. december 2016