Formidling, netværk, debat og oplevelser

Dansk Arkitektur Centers formål er at skabe bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt at bane vej for nye idéer og udvikling på tværs af byggebranchen.

Dansk Arkitektur Center er drevet af visioner for en fremtid, hvor arkitekturen og byggeriets parter tager aktiv del i udviklingen af et socialt-, økonomisk- og miljømæssigt bæredygtigt samfund.

Vi igangsætter og faciliterer projekter og formidler løsninger, der forholder sig til tidens lokale og globale udfordringer. Mange af vores projekter sigter derfor også mod at skabe netværk på tværs af branchen - både nationalt og internationalt.

Se for eksempel:

Sidst opdateret d. 21. januar 2014