Kultur- og erhvervsprofil

Dansk Arkitektur Centers aktiviteter forener viden og kompetencer fra de to felter kultur og erhverv med henblik på at bidrage til udvikling og innovation inden for arkitektur og byggeri.

Kultur og erhverv udgør to centrale positioner i samfundet i relation til arkitektur og byggeri. Dansk Arkitektur Centers aktiviteter forener viden og kompetencer fra de to felter med henblik på at bidrage til udvikling og innovation inden for arkitektur og byggeri.

Dansk Arkitektur Centers aktiviteter gennemføres indenfor tre niveauer: Regionalt, nationalt og globalt.

Erhvervsprofilen
Dansk Arkitektur Center skal spille en rolle som central aktør og forandringsagent for dansk arkitektur og byggeri. Dansk Arkitektur Centers erhvervsprofil, og de afledte aktiviteter, skal udgøre en platform for udvikling, formidling og udveksling af ny, fremadrettet og internationalt orienteret viden, produkter og ydelser.

Platformen består i kompetenceudviklende fora og aktiviteter, der har til formål at skabe en udvikling i erhvervet, der er præget af dialog, videnudveksling, samarbejde og fremadrettethed.

Erhvervsprofilen skal i særlig grad fokusere på den uomgængelige nyindustrialisering og reorganisering af byggeriet, der er afgørende for øget effektivitet, indtjening og kvalitet i arkitektur og byggeri.

Aktiviteter under erhvervsprofilen henvender sig særligt til (i ikke prioriteret rækkefølge):

• Udførende virksomheder
• Rådgivende virksomheder
• Bygherrer
• Materialeproducenter
• Politiske beslutningstagere
• Studerende
• Ministerier


Kulturprofilen
Dansk Arkitektur Center skal være hele Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling og som sådan opfattes som en kulturbærende del af samfundet.

Formidlingen består i at tilgængeliggøre udviklingen, tilblivelsen samt vilkår, fremtid og potentialer for arkitektur og byggeri. Formidlingen skal for offentligheden tydeliggøre, hvordan arkitektur og byggeri skaber både kulturel og materiel værdi i samfundet. Formidlingen skal fremme en kultur, hvor producenter og brugere deltager i, og påvirker, arkitektur og byggeris tilblivelse og bevaring på et højt kvalificeret niveau.

Aktiviteter under kulturprofilen henvender sig særligt til:

• Primært publikum: Interesserede i arkitektur, byggeri og byudvikling, herunder arkitekturstuderende og skoleelever
• Sekundært publikum: Turister, hovedstadens borgere og det brede kulturpublikum.

Sidst opdateret d. 1. december 2014