DAC har fået nyt logo

Dansk Arkitektur Center har i slutningen af 2011 fået ny kommunikationsstrategi og ny grafisk identitet. Begge dele vil blive rullet ud i løbet af foråret 2012.

DAC_foto_indgang_220.jpg

DAC_Doer_220.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Det betyder, at der vil dukke en række nye logoer op på forskellige kommunikationsprodukter fra Dansk Arkitektur Center - eksempelvis udstillingsplakater, annoncer, visitkort, bannere etc. Der er ikke tale om et redesign fra bunden. Fokus har været at bygge ovenpå den eksisterende identitet, men udvikle et mere fleksibelt designsystem, som kan understøtte husets mange forskellige typer kommunikation og formidling.

Dansk Arkitektur Center er samtidig ved at udvikle et nyt website, som lanceres medio 2012. Herefter vil den nye grafiske identitet være fuldt udrullet.

Tre nye strategiske sendeflader
Et centralt element i den nye kommunikationsstrategi er oprettelsen af tre såkaldte "strategiske sendeflader." Hver sendeflade samler og markedsfører viden til specifikke målgrupper og rummer aktiviteter, der fokuserer på at tilfredsstille og opfylde netop disse målgruppers interesser og behov. Man kan sammenligne sendefladerne med tv-kanaler som DR1, DR2 og DRK.

 

 

 

DAC_life.jpg

 

DAC& LIFE - til dig, der vil opleve arkitekturen gennem udstillinger, guidede ture og andre aktiviteter.

 


 

DAC_build.jpg

 


DAC& BUILD - til dig, der søger faglig inspiration og udvikling indenfor byggeriet.

 

 
DAC_cities.jpg

 


DAC& CITIES - til dig, der søger faglig inspiration og viden indenfor byudvikling.

 

 


"Ligesom DR har Dansk Arkitektur Center en række meget indbyrdes forskellige målgrupper. Med de nye sendeflader ønsker vi at gøre det let for vores målgrupper altid at lokalisere de aktiviteter, som er relevante for netop dem. På den måde styrker vi vores brede forankring i samfundet," siger kommunikationschef Rune Huvendick Jensen.

DAC& - DAC er mere end det man umiddelbart ser
I alle logoer spiller &-tegnet en vigtig rolle. Det skyldes et ønske om at understrege, at Dansk Arkitektur Center har mange facetter. Sagt på en anden måde: & signalerer, at DAC altid rummer flere muligheder end de umiddelbart synlige - både for kunder, sponsorer og slutbrugere.

"Tidligere undersøgelser har vist, at vores omverden ind imellem har svært ved at forstå 'hele' Dansk Arkitektur Center. I nogle situationer kan vi sammenlignes med et kulturhus eller en udstillingshal, mens vi i andre situationer opererer mere som et konsulenthus, en formidlingsvirksomhed eller et branchecenter. Med &- tegnet tager vi konsekvensen og understreger, at DAC altid er mere end det, man lige kan se eller forstå, og at denne sammensathed faktisk er selve DACs identitet og noget, vi hele tiden arbejder aktivt med at udnytte og udvikle," siger Rune Huvendick Jensen.

Logosystem
Sendeflade-logoerne er del af et nyt logo-system for Dansk Arkitektur Center. Udover de tre strategiske sendeflader er der også loger for caféen (DAC& CAFÉ), boghandlen (DAC& BOOKS/SHOP), møde- og konferencecentret (DAC& MEETING) og undervisningstjenesten (DAC& LEARNING).


DAC_stort_OG_220.jpgKommunikationsstrategi og ny visuel identitet er lavet i samarbejde med idebureauet 2+1.

Illustration: Rendering af 2+1

Sidst opdateret d. 21. januar 2014